Onze Adviezen - COLLO architecten
-->

Onze adviezen

Onze werkzaamheden als architect beperken zich niet alleen tot het ontwerpen, tekenen en begeleiden. Met bijvoorbeeld adviezen binnen uw aan- of verkooptraject, een al of niet vereist onderzoekstraject, of tijdens uitvoeringsfases kunt u ook bij ons terecht om eventuele zorgen en/of vragen bij u weg te nemen.

Hieronder zijn door ons een aantal van de door ons te leveren adviesdiensten uitgelicht. Mocht uw vraag om advies hierin echter niet zijn opgenomen, neem dan gerust contact met ons op, dan kunnen we bezien of en hoe wij u van dienst kunnen zijn.

1.Aankoop- en verkoopadviezen, met reële schetsvoorstellen

Op uw woonwensen gebaseerd schetsvoorstel met een indicatief kostenoverzicht, binnen de geldende wet- en regelgeving, op basis waarvan uw makelaar voor u een marktconforme voor- en nataxatie kan maken.

2.Bouwkundig pre-advies bij aankoop.

Een bouwkundig / technische waardering, waarbij ter plekke de visueel geconstateerde bouwkundige tekortkomingen beoordeeld worden. Op basis hiervan kunnen wij u voorzien van een indicatieve financiele opstelling om de geconstateerde bouwkundige tekortkomingen te verhelpen. Deze financieel indicatieve opstelling kunt u dan gebruiken in uw aankooptraject.

3. Bouwhistorisch onderzoek

Dit is een licht onderzoek, als soms vereist, naar de bouwhistorie en gebruiksgeschiedenis van een gebouw, middels het doen van archiefonderzoek.

4.Cultuurhistorisch onderzoek

Onderzoeken van het samenspel van historische landschappen, historisch geografische elementen, monumentale gebouwen en archeologische vindplaatsen welke ons iets kunnen vertellen over het verleden van die bewuste omgeving. Deze elementen tezamen kunnen een waardestelling genereren die van belang kan zijn in de onderbouwing van herbestemmings- en transformatietrajecten.

8. Opleveringsbegeleiding

Tijdens de oplevering van uw woning doen wij een eigen inspectieronde, waarbij de door ons gesignaleerde gebreken of tekortkomingen, met de reeds door u en/of de aannemer geconstateerde opleveringspunten worden opgenomen in de proces-verbaal van oplevering.

9.Nazorg

Na oplevering van uw project, blijven wij voor u bereikbaar voor uw vragen en proberen wij u met onze daaraan gekoppelde adviezen te ontzorgen.

5. Zichtbaar maken van bebouwingsmogelijkheden, kadastraal, bestemmingsplan, vergunningsvrij bouwen.

Het zichtbaar maken van uw bebouwingsmogelijkheden vanuit een bestemmingsplan en/of het vergunningsvrij bouwen middels een 3D volumemodel.

6.Vervaardigen, indienen en verdedigen van principeverzoeken

Een principeverzoek is een gericht verzoek aan de gemeente tot beoordeling van een ruimtelijk initiatief. Er wordt hierbij een korte verdedigbare wensenpresentatie opgezet op basis waarvan de gemeente dient beoordelen of zij haar medewerking zou willen verlenen aan deze planvorming.

7.Haalbaarheidsstudies voor transformaties en herbestemmingen

Toetsen van projecthaalbaarheid middels een reeel functioneel en verdedigbaar schetsplan en een daaraan gekoppelde indicatieve kostenraming welke gebaseerd is op het in stand houden en waar nodig aanpassen van het bestaande object evenals de functionele herbestemmingsopgave.