Bekijk meer
Nieuwbouw

Nieuwbouw

Villa Bloemendaal 2

Vraagstelling: Een nieuwe vrijstaande villa met meer ruimte, met name op de verdieping, een totaal andere uitstraling en meer relatie vanuit het interieur met de omliggende tuin. Uitvoering: Bestaande woning is gesloopt op de vloer van de begane grond en twee geveldelen na. Woonruimtes begane grond zijn opnieuw gesitueerd langs de privetuin en om de nieuwe entree heen. De ruimtes lopen vloeiend in elkaar over en de tussenliggende en bij het wonen betrokken werkruimte kan geheel weggeborgen worden. Op de verdieping, met een aantal ruime slaapkamers en badkamers, welke wordt betreden door een strakke trap komt het daglicht hoog binnen.

Uitvoering: Bestaande woning is gesloopt op de vloer van de begane grond en twee geveldelen na. Woonruimtes begane grond zijn opnieuw gesitueerd langs de privetuin en om de nieuwe entree heen. De ruimtes lopen vloeiend in elkaar over en de tussenliggende en bij het wonen betrokken werkruimte kan geheel weggeborgen worden. Op de verdieping, met een aantal ruime slaapkamers en badkamers, welke wordt betreden door een strakke trap komt het daglicht hoog binnen.

Lees meer
Nieuwbouw

Loods5 Duiven

Nieuwbouw Duiven 19.000m2 nieuwbouw voor LOODS 5 Duiven LOODS 5 Duiven met 19.000m2 vloeroppervlak, ligt op bedrijventerrein Nieuwgraaf pal aan de A12. Op de winkel eerste exposure te geven langs de snelweg hebben wij het winkelniveau een laag opgetild en dit verheffen had gelijk tot gevolg dat parkeren onder het gebouw gerealiseerd kon worden. De nieuwe gevel aan de wegzijde buigt zich al een lang doorgaand lint met de bocht in de weg mee en lijkt door de groenstrook welke het parkeren verbergt te zweven over het groen. Het lange gevel- en kozijnenlint, wordt 1 maal onderbroken door een bovenmaats “oog in de gevel” waarachter zich onder andere de horeca als een rustpunt binnen het shoppen manifesteert met een prachtig wijds blikveld naar buiten.

LOODS 5 Duiven met 19.000m2 vloeroppervlak, ligt op bedrijventerrein Nieuwgraaf pal aan de A12. Op de winkel eerste exposure te geven langs de snelweg hebben wij het winkelniveau een laag opgetild en dit verheffen had gelijk tot gevolg dat parkeren onder het gebouw gerealiseerd kon worden.

Lees meer
Nieuwbouw

Villa Bloemendaal 54

Deze nieuwe villa aan de rand van Park Brederode in Bloemendaal is opgebouwd uit drie, hoog uit het duinzand oprijzende, zwarte houten volumes met een zinken kap. De drie volumes zijn gekoppeld door middel van glazige tussenstroken welke de mogelijkheid geven om vanuit ieder punt in de woning meerdere relaties met de omgeving te ervaren. De duurzame villa is vanaf de kelder geheel opgebouwd uit het Kingspan TEK systeem en vloeren van kruislaaghout. De zwart houten gevelbekleding refereert aan de diverse eenvoudige zwarte houten schuren uit de historische omgeving en zal zich qua materiaal ondergeschikt gedragen ten opzichte van het monumentale hoofdgebouw in het achterliggende park. Vanaf de Brederodelaan heeft de villa zich een plek toegeëigend binnen de verscheidenheid aan architectuur in het bebouwingslint.

Deze nieuwe villa aan de rand van Park Brederode in Bloemendaal is opgebouwd uit drie, hoog uit het duinzand oprijzende, zwarte houten volumes met een zinken kap. De drie volumes zijn gekoppeld door middel van glazige tussenstroken welke de mogelijkheid geven om vanuit ieder punt in de woning meerdere relaties met de omgeving te ervaren.

Lees meer
Nieuwbouw

Villa Overveen 7

Deze villa met garage had slechts een kleine keuken welke geen relatie met terras en tuin had. Opdrachtgever heeft veel affiniteit met koken en bereiden. Vraagstelling: Een ruime woonkeuken en relatie met terras en tuin, een ruime werkkamer, nieuwe badkamer en creëren van een ruimte beschikbaar voor een toekomstige woonhuislift. Uitvoering: De originele villa heeft een specifieke vorm en daarom hebben wij besloten de uitbreiding te zoeken in een eigentijds gekoppeld paviljoen over twee lagen. Het paviljoen is vormgegeven als een zinken huif in een mansardevorm naast de bestaande villa gekoppeld door een deels glazen corridor. Het paviljoen heeft op de begane grond een grote tuin gerelateerde woonkeuken, met daarboven op de verdieping een riante werkkamer.

De originele villa heeft een specifieke vorm en daarom hebben wij besloten de uitbreiding te zoeken in een eigentijds gekoppeld paviljoen over twee lagen. Het paviljoen is vormgegeven als een zinken huif in een mansardevorm naast de bestaande villa gekoppeld door een deels glazen corridor. Het paviljoen heeft op de begane grond een grote tuin gerelateerde woonkeuken, met daarboven op de verdieping een riante werkkamer.

Lees meer
Nieuwbouw

Popelingsstraat Hofje Haarlem

Deze voormalige taxi-garage in de Haarlemse Vijfhoek bestaat uit een voorhuis met bovenwoningen en een overdekte binnenplaats aan de achterkant, wanneer ons wordt gevraagd een plan te maken voor realisatie van appartementen. De oude binnenplaats sluit aan op de Popelingstraat met een hoge gemetselde tuinmuur en daarin opgenomen een intrigerende getoogde poort. Vanaf ons eerste startpunt zijn voor ons een aantal zaken duidelijk geweest. Het eerste was dat wij niets zagen in een appartementencomplex in de kleine straatjes van de Vijfhoek die worden gedomineerd door arbeiderswoningen, veelal met kerende kappen richting de staat waaraan zijn zijn gesitueerd. Het tweede was, handhaven en gebruiken maken van de bestaande muur met poort omwille van omwonenden en het karakter van het straatje. Daaruit voorvloeiende hebben wij een nieuw klein Haarlems Hofje ontworpen met vier stadswoningen rondom een gezamenlijke binnenplaats. De vier in hout opgetrokken binnenstadswoningen, bestaande uit drie woonlagen, hebben allen een oppervlakte van ongeveer 100m2, met naast de gemeenschappelijke buitenruimte ook nog een eigen buitenruimte op de tweede verdieping. De woningeigenaren hebben allen de mogelijkheid gekregen de casco-woningen voor een groot deel, naar eigen behoefte en inzicht verder in te delen.

Deze voormalige taxi-garage in de Haarlemse Vijfhoek bestaat uit een voorhuis met bovenwoningen en een overdekte binnenplaats aan de achterkant, wanneer ons wordt gevraagd een plan te maken voor realisatie van appartementen. De oude binnenplaats sluit aan op de Popelingstraat met een hoge gemetselde tuinmuur en daarin opgenomen een intrigerende getoogde poort.

Lees meer
Nieuwbouw

Fleurâge Residences Bloemendaal

Van Fleurage Residences, eigenaar en gebruiker van de buitenplaats Wildhoef in Bloemendaal, kregen wij de vraag onderzoek te doen naar het bouwen van twee bijgebouwen bij de buitenplaats. De buitenplaats doet dienst als particulier verzorgingshuis en men wilde een mogelijke expansie op het terrein laten onderzoeken. Op basis van onder andere historisch onderzoek naar voorgaande bebouwingen, zicht-assen etc. hebben wij een schetsplan voor twee “bijgebouwen” bij de gemeente Bloemendaal ter beoordeling ingebracht. Nadat we met deze schetsplannen alle neuzen één kant op hadden hebben we de plannen gezamenlijk doorontwikkeld, waarbij beide bijgebouwen ieder vijf zorgappartementen konden bevatten. Deze riante appartementen, drie op de begane grond en twee op de verdieping ( met lift ), hebben allen een buitenruimte en daardoor een relatie met het prachtige omliggende park. De bijgebouwen zijn traditioneel vorm gegeven met de uitstraling zoals twee bijgebouwen in het verleden, aansluitende bij de buitenplaats, vormgegeven zouden kunnen zijn.

Van Fleurage Residences, eigenaar en gebruiker van de buitenplaats Wildhoef in Bloemendaal, kregen wij de vraag onderzoek te doen naar het bouwen van twee bijgebouwen bij de buitenplaats. De buitenplaats doet dienst als particulier verzorgingshuis en men wilde een mogelijke expansie op het terrein laten onderzoeken

Lees meer
Nieuwbouw

Hertenkamp Bloemendaal

De historisch Bloemendaalse Hertenkamp, gelegen aan de Mollaan, naast het welbekende Pannekoekenhuisje en Thijsse’s Hof, zat verlegen om een zogenaamde hertenstal. Dit is een schuilstal en tevens een mogelijkheid op hooi op te slaan en dieren kort af te kunnen zonderen. Op het terrein van de hertenkamp staat reeds een ander belangrijk object in de vorm van een monumentaal zogenaamd Batakhuisje. Het ontwerp voor een hertenstal moest, buiten de eigenlijke vraagstelling van de opdrachtgever, aan nog een aantal belangrijke eisen voldoen. Zo mocht de nieuwe hertenstal het Batakhuisje niet naar de kroon steken maar moest complementair worden aan de totale hertenkamp. Daartoe hebben wij een bijna organisch, houten volume ontworpen wat na verloop van tijd door veroudering wordt opgenomen in de bosrijke omgeving.

Het ontwerp voor een hertenstal moest, buiten de eigenlijke vraagstelling van de opdrachtgever, aan nog een aantal belangrijke eisen voldoen. Zo mocht de nieuwe hertenstal het Batakhuisje niet naar de kroon steken maar moest complementair worden aan de totale hertenkamp. Daartoe hebben wij een bijna organisch, houten volume ontworpen wat na verloop van tijd door veroudering wordt opgenomen in de bosrijke omgeving.

Lees meer
Nieuwbouw

Haringbuys Aerdenhout

De basis van deze nieuwe villa in Aerdenhout is een kruisvormige plattegrond met in het centrum het stijgpunt. De leef- en verblijfsruimtes zijn dan ook om het centrum heen gegroepeerd waardoor er met name op de begane grond veel bewegingsruimte en flexibiliteit is ontstaan. Alle ruimtes op de begane grond hebben een directe relatie met de omliggende tuin door de hoge te openen puien. De hoge, bijna empire-puien, komen ook terug in de beide hoge kopgevels, waarbij de hieraan liggende slaapkamers extra profiteren van de hoogte van de ruimte tot in de nok. De zolderverdieping “hangt” daarbij als een insteekverdieping in de rieten kap, welke eenvoudig van vorm is met een hoge hoofdkap en een secundaire dwarskap welke door de hoofdkap heen gedrukt is. Aannemer: Geusbouw

De basis van deze nieuwe villa in Aerdenhout is een kruisvormige plattegrond met in het centrum het stijgpunt. De leef- en verblijfsruimtes zijn dan ook om het centrum heen gegroepeerd waardoor er met name op de begane grond veel bewegingsruimte en flexibiliteit is ontstaan.

Lees meer
Nieuwbouw

Villa Bloemendaal 10

De basis van deze villa uit de jaren ‘80 bestaat uit duidelijk twee onderling verschoven rechthoeken, beide met een lessenaarsdak en de rug tegen elkaar. De interne hoofdwanden waren echter inefficient 45graden gedraaid ten opzichte van de hoofdrichting en de uiterlijke verschijningsvorm was hoofdzakelijk geel. Wij hebben bij de renovatie van deze villa de logistiek binnen in lijn gebracht met de eenvoudige richting van de schil. De verrommelde bijgebouwen zijn gesloopt, er zijn op strategische plekken daglichtopeningen toegevoegd of vloerdelen verwijderd en de vormentaal van de lessenaarsdaken is versterkt door de nieuwe materialisering van de daken, in de vorm van gepatineerd zink, door te trekken over de gevels. Dit zelfde materiaal vormt de basis voor de dakhuif van het toegevoegde binnenzwembad welke zich gericht opent naar het terras op de binnenplaats. Daarnaast hebben de gevels een metamorfose ondergaan door deze te voorzien van een harde isolatieplaat en buitenstucwerk.

De basis van deze villa uit de jaren ‘80 bestaat uit duidelijk twee onderling verschoven rechthoeken, beide met een lessenaarsdak en de rug tegen elkaar. De hoofdwanden waren echter inefficient 45graden gedraaid ten opzichte van de hoofdrichting en de uiterlijke verschijningsvorm was hoofdzakelijk geel.

Lees meer
Nieuwbouw

Villa Haarlem 139

Op uitnodiging van onze opdrachtgever troffen wij in Overveen een bungalow uit de jaren ’80 van de vorige eeuw aan, in een zwaar verwaarloosde staat. De slaapkamers bevonden zich aan de voorgevelzijde met aan de achterzijde een geheel van de buitenwereld afgesloten woonkamer met een kleine keuken. Een optopping in het hart van de woning bevatte slechts een bergruimte. In overleg met de opdrachtgevers en gebaseerd op hun wensen is besloten het geheel rigoureus aan te pakken en een bijna nieuwe woning te bouwen. Daarin zijn we zo ver gegaan dat na de sloop en demontage slechts de balklaag van de eerste verdiepingsvloer en de woningscheidende wanden overbleven en van daaruit is er opnieuw opgebouwd. De woonfuncties zijn gewijzigd waarbij de totale leefruimte de verbindende factor is geworden tussen voor- en achtertuin. De hoofdslaapkamer heeft op zijn nieuwe plek een zicht op de prachtige prive achtertuin, de woonruimte is naar voren toe uitgebreid en de oude optopping is vergroot tot een riante logeerruimte. De kamertjes uit de jaren ’80 zijn verdwenen en er zijn riante in elkaar overvloeiende lichte leefruimtes ontstaan. Het ontwerp van de woning bestaat uit twee heldere, zich in materiaal onderscheidende, in elkaar geschoven bouwblokken, waartussen op onverwachte wijze daglicht in het hart van de leefruimte is gebracht. Werkzaamheden COLLO architecten: ontwerp gevel wijzigingen en interieur, vergunning aanvraag, aannemers selectie, aanbesteding gereed maken tot en met de uitvoering. Aannemer: Bellaartbouw

Op uitnodiging van onze opdrachtgever troffen wij in Overveen een bungalow uit de jaren ’80 van de vorige eeuw aan, in een zwaar verwaarloosde staat. De slaapkamers bevonden zich aan de voorgevelzijde met aan de achterzijde een geheel van de buitenwereld afgesloten woonkamer met een kleine keuken. Een optopping in het hart van de woning bevatte slechts een bergruimte.

Lees meer