Het proces - COLLO architecten
-->

Het proces

In drie stappen naar
je droomobject

Het bouwproces, hoe gaat het in zijn werk?
Om tot realisatie te komen van je droomobject zijn er drie stappen die we samen doorlopen.
Het gehele proces, vanaf de eerste schetsen tot en met de oplevering, kan Collo Architecten voor je verzorgen.

Stap 1

Inventarisatie
& onderwerp

De architect inventariseert in een eerste gesprek uw wensen en ideeën ten aanzien uw bestaande of nieuw te bouwen “object”. Naar aanleiding van dit gesprek en een eventueel locatiebezoek, wordt er, passende binnen de huidig geldende wet- en regelgeving, door ons een eerste schetsplan gemaakt wat met u wordt besproken in een tweede gesprek. In dat tweede gesprek komt ook het voor handen zijnde budget en een eerste indicatieve kostenraming op tafel, waarbij onder andere ook de bijkomende, kosten waar u rekening mee moet houden, worden geïnventariseerd.

Wanneer er over bovenstaande onderlinge overeenstemming is kan dit schetsplan worden uitgewerkt en verfijnd tot een zogenaamd voorlopig ontwerp wat zich in overeenstemming met de opdrachtgever door kan zetten tot een definitief ontwerp. Hiermee kunnen tevens, met inbegrip van additionele stukken, eventueel benodigde vergunningen worden aangevraagd, is er eventueel overleg met instanties als monumentenzorg, brandweer of welstand en is fase 1 van 3 voor de architect hierna afgerond.

De architect inventariseert in een eerste gesprek uw wensen en ideeën ten aanzien uw bestaande of nieuw te bouwen “object”.

Door de extra ramen en de serre kunnen we nu op elk moment van de dag met het licht meebewegen, wat ons veel energie geeft.

Naar aanleiding van dit gesprek en eventueel locatiebezoek, wordt er een eerste schetsplan gemaakt. Dit plan is altijd realiseerbaar binnen de huidige geldende wet-en regelgeving. In een volgend gesprek bespreken we dit plan.

Lees meer

Door de extra ramen en de serre kunnen we nu op elk moment van de dag met het licht meebewegen, wat ons veel energie geeft.

Een kamer mag het oog nooit op een plek laten bezinken. Het moet naar je glimlachen en fantasie creëren.

- Juan Montoya
Stap 2

Voorbereiden &
Beoordeling
Offerte

In de tweede fase voor opdrachtgever en architect worden de zogenaamde bouwvoorbereidingsstukken samengesteld. Hierbij worden tekeningen, begeleidende stukken en omschrijvingen vervaardigd op basis waarvan de aannemer(s) een nauwkeurige offerte voor u kunnen vervaardigen. Deze offerte(s) worden door ons voor u doorgenomen en gecheckt, eventuele bezuinigingen kunnen met u en de aannemer worden doorgenomen en alles wordt afgestemd om tot een voor zowel opdrachtgever als aannemer goede aannemersovereenkomst te komen.

Lees meer
Stap 3

Uitvoeringsfase

vlag De derde fase is de uitvoeringsfase. Ook hierin kan de architect een grote rol van betekenis spelen voor u door de zogenaamde directievoering ter hand te nemen. Wanneer de architect de directie voert dan bewaakt hij voor u het bouwproces in de zin van planning en financiën, maar ook bouwkundig en zeer zeker esthetisch om er voor zorg te dragen dat u uiteindelijk kunt krijgen wat u in de planontwikkeling met de architect hebt besproken.

Een goede gezamenlijke voorbereiding met een architect, zal resulteren in een aansprekend en kwalitatief product. Daarnaast hoeven klanten geen ingewikkelde (en vaak vervelende bouwkundige) discussies te voeren met de aannemer. Als architect zorgen wij dat de verbouwing wordt opgeleverd conform de plannen die we samen hebben gemaakt.

Lees meer