Franciscusschool Bennebroek - COLLO architecten
-->
Herbestemming

Franciscusschool Bennebroek

De monumentale st. Franciscusschool in de oude dorpskern van Bennebroek is gebouwd in de jaren ‘20 van de vorige eeuw. Dit monumentale pand heeft een aantal stijlkenmerken welke je kunt toeschrijven aan de Amsterdamse School. Kort na de ingebruikname is het schoolgebouw aan de zuidzijde uitgebreid met een extra lokaal en is de kap daarmee ook doorgetrokken. Deze fantastische kapconstructie is tijdens het hele gebruik als basisschool ongebruikt gebleven. De begane grond is bij onze eerste opname nog bijna geheel intact, inclusief alle tegelwerk in de gangstructuren.

Het gebouw voldeed als basisschool niet meer aan de eisen welke aan een schoolgebouw worden gesteld en de st. Franciscusschool verhuisde daarmee naar een nieuwe locatie even verderop. Dit stelde de gemeente Bloemendaal, als eigenaar, in de gelegenheid het object te herbestemmen tot een multifunctioneel gebouw voor de burgers uit de omgeving. Wij hebben dan ook van de gemeente Bloemendaal een renovatie en herbestemmingsopgave aanvaard.

Wij hebben de plannen ontwikkeld waarbinnen de gevraagde functies ( servicepunt gemeente Bloemendaal, Welzijn Bloemendaal, Wmo loket en bibliotheek ) een plek hebben kunnen vinden. Na schoonmaak, een grondige inventarisatie en een gedeeltelijke ontmanteling zijn er in de voormalige lokalen geïsoleerde betonvloeren met vloerverwarming ingebracht. Er is een duurzame installatie aangelegd en de vloer van de eerste verdieping is geheel geïsoleerd, omdat ook in dit geval de zolderverdieping, voorlopig, niet in gebruik gaat zijn. Er is reeds rekening gehouden met een toekomstig gebruik van de zolder. Door alvast voorzieningen voor een lift en volwaardige trap op te nemen in het plan.

Los van het bovenstaande zijn de ruimtes op de begane grond zorgvuldig aangepakt en in oude glorie hersteld. Waarbij er ten behoeve van het nieuwe gebruik een aantal passende ingrepen zijn gedaan in de bestaande structuur.
In opdracht van de gemeente Bloemendaal
Uitvoering: De Nijs Castricum

De monumentale st. Franciscusschool in de oude dorpskern van Bennebroek is gebouwd in de jaren ‘20 van de vorige eeuw en voldeed als basisschool niet meer aan de eisen welke aan een schoolgebouw worden gesteld. Dit stelde de gemeente Bloemendaal, als eigenaar, in de gelegenheid het object te herbestemmen tot een multifunctioneel gebouw voor de burgers uit de omgeving. Bekijk dit project.