project Middendorpstraat Velsen Zuid


Middendorpstraat Velsen Zuid

Locatie: woonhuis Middendorpstraat Velsen Zuid, gemeente Velsen

Monumentale status: Rijksmonument

Opgave opdrachtgever: particulier

Vraagstelling opdrachtgever: de woning verkeerde in een zeer slechte staat en daarbij was een restauratie architect op zijn plaats. Naast de restauratie heeft de woning een kleine metamorfose ondergaan wat betreft een functionele indeling en wat zijn de mogelijkheden betreffende het restauratiefonds.

Werkzaamheden COLLO architecten: restauratie plan opstellen, vergunning aanvraag, aannemers selectie, aanbesteding gereed maken, onderhoudskosten vaststellen, tot en met de uitvoering.

(als eigenaar van een rijksmonument kunt u (een deel van) uw restauratiekosten als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Het gaat om de onderhoudskosten, deze zijn, als persoonsgebonden aftrek aftrekbaar van uw inkomen. De belastingdienst kan voorafgaande aan de start van de restauratie de onderhoudskosten vaststellen. Deze vraagstelling heeft u ook nodig als u een Restauratiefonds (plus) – hypotheek wilt aanvragen.)

Aannemer: Richard Overdevest te Haarlem