Zakelijk - COLLO architecten
-->
HERBESTEMMING

HERBESTEMMING

Het herbestemmen van objecten of gebouwen is voor ons in het geheel niet nieuw. Vanuit onze restauratie-achtergrond hebben wij de herbestemmingsopgaves dan ook in heel diverse situaties al ter hand gehad. Middels een herbestemming proberen we, met respect voor het bestaande object, een nieuwe functie in te passen waarbij het behouden van het object voor de toekomstige generatie een van de achtergronden is. We kunnen deze objecten dan ook vaak alleen behouden en onderhouden wanneer er een passende nieuwe functie wordt ingebracht. Er zijn natuurlijk legio bekende voorbeelden, zoals "wonen in een kerk" of "wonen in een bollenschuur", maar ook wij hebben een aantal zeer aansprekende minder voor de hand liggende herbestemmingsopgaves mogen ontwikkelen en begeleiden. Bijvoorbeeld "dorpsschool wordt woning", "dorpsschool wordt centraal servicepunt", "stal wordt woning", "reinwaterkelder wordt woning", of "wijnopslag wordt stadsloft".

Het herbestemmen van objecten of gebouwen is voor ons in het geheel niet nieuw. Vanuit onze restauratie-achtergrond hebben wij de herbestemmingsopgaves dan ook in heel diverse situaties al ter hand gehad.

RESTAURATIE

RESTAURATIE

Wanneer wij over restaureren praten, gaat het om monumenten of objecten die je als een monument zou moeten behandelen. Restaureren is het in stand houden van ons monumentaal erfgoed in de breedste zin van het woord. Goed restaureren is puur vakmanschap en vereist een specialistische opleiding en veel ervaring. Geen steen is gelijk en elk onderdeel vraagt om een eigen aanpak met een gedegen vooronderzoek. Bij het restaureren van oude objecten is kennis van het verleden, het gebruik van oude en hedendaagse materialen van groot belang. Bezit u een monumentaal object en heeft u plannen voor restauratie of wilt u het pand een nieuwe invulling geven? COLLO architecten helpt u graag op weg met de nodige vergunningen, subsidiemogelijkheden of het aanvragen van een laagrentende lening.

Wanneer wij over restaureren praten, gaat het om monumenten of objecten die je als een monument zou moeten behandelen. Restaureren is het in stand houden van ons monumentaal erfgoed in de breedste zin van het woord.

NIEUWBOUW

NIEUWBOUW

Ontwerp, uitwerken en begeleiden van nieuwbouwprojecten behoort ook tot onze werkzaamheden, al hebben wij wel onze voorkeur voor het doen van specifieke stedenbouwkundige invullingen met kleine woningclusters, vrije bouwkavels binnen huidige stedenbouwkundige structuren, of sloop en nieuwbouw. Massaproductie of grootschalige woningbouwprojecten passen niet binnen ons programma omdat wij daarbij niet direct te maken hebben met eindgebruikers.

Ontwerp, uitwerken en begeleiden van nieuwbouwprojecten behoort ook tot onze werkzaamheden, al hebben wij wel onze voorkeur voor het doen van specifieke stedenbouwkundige invullingen met kleine woningclusters.

VERBOUWING

VERBOUWING

Steeds meer objecten vanaf bijvoorbeeld 1930 tot en met 1970, welke op de markt komen, staan op de nominatie voor een grootschalige renovatie / verbouwing. Binnen het verstrijken van de jaren en het verslijten van vaak een aantal eigenaars zijn de objecten dichtgeslibd met laag over laag voor wat betreft wanden, vloer en plafonds, waardoor de status van de basisconstructie en het originele object in het geheel niet meer herkenbaar is. Tevens is er in de loop der jaren op de installaties uitbreiding op uitbreiding gestapeld en missen we hierin ook het totaal overzicht. Wij zien het in deze gevallen als onze taak om in overleg met de opdrachtgever het object vanuit zijn originele hoedanigheid ( en de dan vaak geheel gestripte toestand ) volgens de wensen van de klant naar de wensen en eisen van deze tijd te tillen. Wij maken hiervoor dan ook, wanneer gevraagd, een totaal plan voor zowel interieur, exterieur als installaties.

Steeds meer objecten vanaf bijvoorbeeld 1930 tot en met 1970, welke op de markt komen, staan op de nominatie voor een grootschalige renovatie / verbouwing.

Onze relaties